Rabotheater (theatherbrochure 2013 – 2014)…

Na een pitch om dit magazine te mogen maken, is de keuze op mijn ontwerp gevallen. Vervolgens hebben we in een goede samenwerking het tot een mooi resultaat gebracht.