PvdA (De Rode Haagse)…

Is een Huis-aan-Huis informatiekrant van de Partij van de Arbeid Den Haag. De krant wordt meegezonden met de Posthoorn. Fractievoorzitter Marieke Bolle overhandigde het eerste exemplaar aan Wouter Bos. In de krant is veel nieuws te lezen over wat de PvdA in Den Haag heeft bereikt.